NL EN
Seed of Love is een geregistreerde Keniaanse liefdadigheidsinstelling die met de hulp uit België (’Seed of Love België vzw’) het leven en toekomst van de Kenianen uit de regio Kamulu tracht te verbeteren.
De kinderen die wij ondersteunen zijn allemaal wezen of kinderen van alleenstaande ouders.
Uw hulp is hun toekomst. Uw financiële steun is daarbij van groot belang.
De organisatie legt nadruk op projecten die de Kenianen op middellange termijn ten goede komen, zoals een gezondheidscentrum, een polyvalente zaal, initiatieven m.b.t. landbouw enzovoorts.
Your financial support is very valuable. Your help is their future.
Seed of Love is a registerd Kenian ministry that, with help from Belgium (’Seed of Love België vzw’), aims to optimize the life and future of the Kenyans in the region Kamulu.
The children that we supporte are all orphants or children from single parents.
The organisation emphasizes projects that will help Kenyans on a medium term, such as a health care centre, a multipurpose hall, initiatives on agriculture and so on.