De aanschaf van fruitbomen gebeurde na het advies van Universiteit Leuven dat het project doorlichtte. Dit op vraag van Stad Hasselt in het kader van Global Climate Change. Volgend jaar bewijzen deze bomen reeds hun nut; ze houden de grond vruchtbaar door verzanding tegen te gaan en hun bladerdek geeft schaduw en koelte.
Fruitbomen planten 2016