‘Seed of Love' is een geregistreerde Keniaanse liefdadigheidsinstelling die met hulp uit België het leven en de toekomst van Kenianen uit de regio Kamulu tracht te verbeteren.
Over ons
Onderwijs
Gezondheid
Landbouw
Klik hier om te zien waar Kamulu ligt!
Personeel
Over ons Activiteiten Galerij Contact
Onze missie is kinderen van alleenstaande ouders of wezen, die door hun grootouders worden opgevoed, aan te zetten tot studeren. Dit doen we zodat zij een betere toekomst kunnen opbouwen en op hun beurt anderen kunnen helpen. Enerzijds ondersteunen we de (groot)ouders financieel. Anderzijds geven we ook trainingen aan jonge volwassenen; zoals snit en naad, hout- of metaalbewerking, kweken van groenten of het houden van kleinvee.
Ten gevolge van de armoede heerst er veel tbc, malaria en kindersterfte in Kamulu en bij de Ruai bevolking. Met het dokterskabinet (visites, vaccinaties en apotheek) zorgen we voor betaalbare gezondheidszorg voor de allerarmsten.
Op ons terrein van 1,1 ha kunnen we groenten kweken en klein pluimvee houden. Vooral de waterput is ons tot een zegen omdat we niet alleen water kunnen aanbieden aan de lokale bevolking, maar tevens onze groenten kunnen laten groeien en het pluimvee kan haar dorst lessen! Dankzij de verkoop van water en groenten aan zeer democratische prijzen, zijn we al een stuk op weg om financieel zelfvoorzienend te worden.
We hebben een lokale manager in dienst, een dokter, een laborante en een tuinman. Verder zijn er nog een reeks vrijwilligers.